Huong Huy - book store
 
Trang chủ
Giới thiệu
Thành viên
Liên hệ
 
490B Nguyễn Thị Minh Khai F2 Quận 3 TP.HCM   -   41 Đào Duy Từ - P5 - Q.10 - tp. HCM Sách mới Sách bán chạy Sách nổi tiếng Sách giảm giá Sách báo chí giới thiệu  
0 (Sản phẩm)
 
Từ khóa
Theo
 
   
Tìm
Tìm mở rộng
SIÊU THỊ SÁCH
KINH TẾ
QUẢN TRỊ - MARKETING
KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
NGOẠI THƯƠNG
PHÁP LUẬT
KIẾN TRÚC XÂY DỰNG
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TỪ ĐIỂN - THUẬT NGỮ
THƯƠNG HIỆU - KINH DOANH
NGOẠI VĂN
THUẾ - NIÊN GIÁM
THỐNG KÊ - TOÁN
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào đây để nhận được thông tin mới nhất của chúng tôi.
ĐĂNG KÝ
SÁCH NỔI BẬT
 
Chi tiết
 
GIÁO TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG (SẮP PHÁT HÀNH TRONG THÁNG 9-2014)
NXB: KINH TẾ
Tác giả: PGS.TS LÝ HOÀNG ÁNH & PGS.TS NGUYỄN ĐĂNG DỜN (Đồng Chủ biên)
GIÁO TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG - SÁCH SẮP XUẤT BẢN TRONG THÁNG 9 – 2014 TÁC GIẢ: PGS.TS LÝ HOÀNG ÁNH & PGS.TS NGUYỄN ĐĂNG DỜN (Đồng Chủ biên) [CHI TIẾT]
Giá bán: 0 VND
MUA
Chi tiết
 
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ & VIẾT LUẬN VĂN THẠC SĨ (SẮP PHÁT HÀNH)
NXB: Phương Đông
Tác giả: PGS.TS. ĐINH PHI HỔ
SÁCH SẮP XUẤT BẢN TRONG THÁNG 9 – 2014 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ & VIẾT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÁC GIẢ: PGS.TS. ĐINH PHI HỔ Cuốn sách “PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU & VIẾT LUẬN VĂN THẠC SĨ” lần đầu được xuất bản nhằm giúp cho những nhà nghiên cứu, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh có thêm tài liệu tiếp cận phương pháp nghiên cứu khoa học nói chung và phương pháp nghiên cứu kinh tế nói riêng, nắm vững các công cụ phân tích nghiên cứu, kỹ năng ứng dụng phần mềm chuyên dụng kết hợp với kiến thức chuyên ngành và kỹ năng viết báo cáo kết quả nghiên cứu để thực hiện thành công một luận văn thạc sĩ và cũng làm tài liệu tham khảo cho người viết luận án tiến sĩ. Dựa trên quan điểm xuyên suốt này, tác giả nỗ lực biên soạn cuốn sách với một kết cấu gồm 3 nhóm kiến thức thể hiện trong 3 phần: [CHI TIẾT]
Giá bán: 0 VND
MUA
Chi tiết
 
Marketing Công Nhiệp
NXB: Hồng Đức
Tác giả: ThS Hồ Thanh Lan
Nền kinh tế thị trường đòi hỏi chúng ta phải nhanh chóng tiếp cận với những tri thức trong hoạt động kinh tế của các nước công nghiệp phát triển, để trang bị cho các nhà doanh nghiệp nước ta trong giai đoạn cần hòa nhập với kinh tế thế giới. Nhà xuất bản Giao Thông Vận Tải xuất bản cuốn: MARKETING CÔNG NGHIỆP của Thạc sĩ Kinh Tế Hồ Thanh Lan tuyển chọn và biên soạn trên cơ sở tác phẩm INDUSTRIAL MARKETING của tiến sĩ Robert W. HaaS, Giáo sư của trường đại học SANDIEGO – Mỹ. [CHI TIẾT]
Giá bán: 78,000 VND
MUA
Chi tiết
 
Hiến Pháp 2013
NXB: Hồng Đức
Tác giả:
[CHI TIẾT]
Giá bán: 18,000 VND
MUA
Chi tiết
 
Luật Đất Đai
NXB: Hồng Đức
Tác giả:
[CHI TIẾT]
Giá bán: 52,000 VND
MUA
Chi tiết
 
Hệ thống BT - câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng thương mại
NXB: Kinh Tế Tp.HCM
Tác giả: TS Trần Thế Sao
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại là một trong những môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo khối ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng. Hiện nay, nhiều tập thể tác giả đã dày công biên soạn tài liệu lý thuyết Nghiệp vụ ngân hàng thương mại để phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của sinh viên. Nhóm tác giả chúng tôi cũng không ngoài mục đích đó, đã bắt tay vào việc biên soạn cuốn bài tập Nghiệp vụ ngân hàng thương mại. [CHI TIẾT]
Giá bán: 55,000 VND
MUA
Chi tiết
 
Các nguyên lý và mô hình quản trị doanh nghiệp hiện đại sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu
NXB: Hồng Đức
Tác giả: MBA - Đinh Trần Ngọc Huy
[CHI TIẾT]
Giá bán: 240,000 VND
MUA
Chi tiết
 
GIÁO TRÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP – PHẦN 2
NXB: Kinh Tế TP Hồ Chí Minh
Tác giả: TS. Nguyễn Trung Trực
Tiếp nối những kiến thức nền tảng về quản trị Tài Chính Doanh nghiệp trong giáo trình Tài Chính Doanh Nghiệp Phần 1, Giáo Trình Tài Chính Doanh Nghiệp Phần 2 sẽ bắt đầu đi vào những kiến thức chuyên sâu, chi tiết, cụ thể trong lĩnh vực Tài chính Doanh Nghiệp như :Đòn bẩy hoạt động và các nhân tố ảnh hưởng đến đòn bẩy hoạt động, quyết định Thuê mua Tài sản, Quản trị hàng tồn kho, quản trị tiền mặt, phân tích tài chính của doanh nghiệp v.v... [CHI TIẾT]
Giá bán: 110,000 VND
MUA
Chi tiết
 
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
NXB: Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh
Tác giả: TS. Đoàn Ngọc Quế - Th.S. Đào Tất Thắng - TS. Lê Đình Trực
Kế toán quản trị là một môn khoa học đang được giảng dạy ở hầu hết các trường đại học kinh tế trên thế giới. Kế toán quản trị đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nghề nghiệp kế toán nói riêng và trong sự phát triển kinh tế nói chung. Mở rộng và nâng cao vai trò của kế toán quản trị trong việc triển khai chiến lược kinh doanh là xu hướng đậm nét trong sự phát triển nghề nghiệp kế toán trên thế giới những năm cuối thế kỷ 20. Hàng loạt các tổ chức nghề nghiệp kế toán trên thế giới đã đưa kế toán quản trị trở thành một nội dung quan trọng của nghề nghiệp, thành lập các bộ phận chuyên biệt về kế toán quản trị và phát triển các nghiên cứu ứng dụng về kế toán quản trị vào trong thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp. Ngày nay, kế toán quản trị đã trở thành một bộ phận không thể tách rời của hoạt động quản trị doanh nghiệp. [CHI TIẾT]
Giá bán: 106,000 VND
MUA
Chi tiết
 
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
NXB: Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh
Tác giả: PGS.TS Phạm Văn Dược – TS. Huỳnh Đức Lộng - ThS. Lê Thị Minh Tuyết
Phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp là một bước quan trọng trong quá trình hoạch định chính sách và xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. [CHI TIẾT]
Giá bán: 68,000 VND
MUA
 
SÁCH MỚI
 
Chi tiết
 
GIÁO TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG (SẮP PHÁT HÀNH TRONG THÁNG 9-2014)
NXB: KINH TẾ
Tác giả:
Giá: 0 VND
MUA
Chi tiết
 
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ & VIẾT LUẬN VĂN THẠC SĨ (SẮP PHÁT HÀNH)
NXB: Phương Đông
Tác giả:
Giá: 0 VND
MUA
Chi tiết
 
Marketing Công Nhiệp
NXB: Hồng Đức
Tác giả:
Giá: 78,000 VND
MUA
Chi tiết
 
Hiến Pháp 2013
NXB: Hồng Đức
Tác giả:
Giá: 18,000 VND
MUA
Chi tiết
 
Luật Đất Đai
NXB: Hồng Đức
Tác giả:
Giá: 52,000 VND
MUA
Chi tiết
 
Hệ thống BT - câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng thương mại
NXB: Kinh Tế Tp.HCM
Tác giả:
Giá: 55,000 VND
MUA
Chi tiết
 
Các nguyên lý và mô hình quản trị doanh nghiệp hiện đại sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu
NXB: Hồng Đức
Tác giả:
Giá: 240,000 VND
MUA
Chi tiết
 
GIÁO TRÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP – PHẦN 2
NXB: Kinh Tế TP Hồ Chí Minh
Tác giả:
Giá: 110,000 VND
MUA
Chi tiết
 
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
NXB: Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh
Tác giả:
Giá: 106,000 VND
MUA
Chi tiết
 
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
NXB: Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh
Tác giả:
Giá: 68,000 VND
MUA
 
QUẢNG CÁO
SÁCH BÁN CHẠY
 
1 GIÁO TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG (SẮP PHÁT HÀNH TRONG THÁNG 9-2014)
2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ & VIẾT LUẬN VĂN THẠC SĨ (SẮP PHÁT HÀNH)
3 Marketing Công Nhiệp
4 Hiến Pháp 2013
5 Luật Đất Đai
6 Hệ thống BT - câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng thương mại
7 Các nguyên lý và mô hình quản trị doanh nghiệp hiện đại sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu
8 GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
9 BẠN BIẾT GÌ VỀ ĐIỀU BẠN CHƯA TỪNG BIẾT - TẬP 1 - QUYỂN 3: TINH HOA KINH DOANH THEO MẠNG
10 HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN - TẬP 3
 
SÁCH GIẢM GIÁ
 
1 Phương pháp nghiên cứu định lượng & những nghiên cứu thực tiễn trong kinh tế phát triển nông nghiệp (Kèm CD)
 
BÁO CHÍ GIỚI THIỆU
 
1 Phương pháp nghiên cứu định lượng & những nghiên cứu thực tiễn trong kinh tế phát triển nông nghiệp (Kèm CD)
 
Số lượt truy cập:   684407
 
490B Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, Q.3, TP.HCM - ĐT: (84.8) 833 7462, 833 7463, Fax:(84.8) 833 7462 - Email: sales@nhasachkinhte.vn
41 Đào Duy Từ - P5 - Q.10 - tp. HCM - ĐT: (84.8) 835 3900, Fax: (84.8) 835 3900
© Copyright 2005 - Công ty TNHH TM Hương Huy | Thiết kế bởi LPVIETNAM